Yönetim

Dinçer ATEŞ
Genel Müdür

Fatoş ALTUNÇ
Mevzuat Daire Başkanı

Sarhat DALGIÇ
Belgelendirme ve Arşiv Daire Başkanı 

Mehmet Akif TOZLU
Gelirler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bilge KILIÇ
Meslek Birlikleri Daire Başkanı

Sanem ARIKAN
Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Nevim SEKIZKARDES
İstanbul Telif Haklari ve Sinema Müdürü